Jak si představuji zásady pro tvorbu zahrady nové doby?

 

Vše tvořím v harmonii s přírodou.

Nezraňuji ji nadbytečnými zásahy a vše se snažím volit tak, abych ji neobtěžoval. Ani floru, ani faunu.

Vím, že tak, jak se budu chovat já k ní, bude se chovat ona ke mně.  

Vhodně volím nezbytné zásahy do přírody tak, abych sice nemusel omezovat sebe ve svých potřebách, ale abych s pokorou respektoval přirozené potřeby  přírody. Vztah mezi námi by měl být naprosto vyvážený a harmonický. Tak, aby jeden podporoval druhého. Proto si mohu dovolit jen takové zásahy, které přírodu podpoří. Jsme tu oba. Člověk i příroda. Nevhodnou volně rostoucí floru proto mohu citlivě nahradit rostlinami, které přesně odpovídají povaze místa i charakteru přírody, podpořit růst rostlin neinvazivní technologií nebo jiným citlivým způsobem (např. chytrou závlahou apod.)  Používám ekologické energetické zdroje a volím k přírodě šetrné technologie pro obhospodařování půdy. K ošetření a ochraně rostlin nepoužívám chemické prostředky, ale využívám především systém permakulturního pěstování rostlin.

Pro venkovní prostory využívám hojně solární energii, případně nové ekologické energetické zdroje.

Vše, co tvořím, má trvalou hodnotu. Pracuji s rozmyslem a nejsem-li odborník, svěřuji realizaci svých snů odborníkům. To proto, abych se v budoucnu nemusel zdržovat přestavbami a zbytečnou údržbou provizorních nebo nedokonalých systémů a výtvorů a bourat to, co se mi nepovedlo. Preferuji odborníky, kteří stejně jako já tvoří srdcem.

Koncipuji systém tak, abych nemusel podřizovat veškerý čas údržbě systému. Volím proto takové rostliny, systémy a technologie, které umožní snadnou, ekologickou a efektivní údržbu venkovního prostoru ve všech ročních obdobích.

Chovám se šetrně k vlastnímu zdroji vody. Dbám na to, abych užitou vodu co nejvíce vracel zpátky přírodě, a to s minimálním znečištěním.

V komplexu se dokonale prolíná část určená pro odpočinek a zábavu (vnější prostory pro relaxaci, sportoviště, dětské hřiště, apod.) a část užitná. 

Voda je nezbytnou součástí celého komplexu bydlení a žití. Je vhodně a šetrně zakomponována do prostoru formou různých užitných i okrasných nádrží, jezírek a toků. Voda se propojuje s energií přírody uložené v zemi (kameny, půda), s energií slunce a čerstvým svěžím vzduchem a tyto elementy společně nabíjejí prostor úžasnou a nenapodobitelnou energií.

Tento prostor je dokonalý a harmonický. Je to dokonalé místo k životu mému a k životu mé rodiny.